चिली

More: स्यान्टियागो , Viña del Mar , सान पेडेरो डे अटामामा , पुएर्टो नतालिस , पुत्र , Valparaiso , Iquique , Antofagasta , Punta Arenas , क्याला , पुकन , एरिका , Concepción , पुएर्टो वरस , Copiapo , ईस्टर द्वीप